Rückmeldungen 2019

   

WOOKIE
vermisst seit 31. Dezember 2018
zurück seit 04. Januar 2019

LEO
vermisst seit 21. Dezember 2018
Tasso-Rückmeldung 04. Januar 2019

JESSIE
vermisst seit 08. Dezember 2018
zurück seit 05. Januar 2019

LOSILLA
vermisst seit 03. Januar 2019
zurück seit 11. Januar 2019

BALU
vermisst seit 03. Januar 2019
zurück seit 12. Januar 2019

PURZEL
vermisst seit 10. Januar 2019
zurück seit 14. Januar 2019

TOMMY
vermisst seit 11. Januar 2019
zurück seit 14. Januar 2019