Rückmeldungen 2019

   

WOOKIE
vermisst seit 31. Dezember 2018
zurück seit 04. Januar 2019

LEO
vermisst seit 21. Dezember 2018
Tasso-Rückmeldung 04. Januar 2019

JESSIE
vermisst seit 08. Dezember 2018
zurück seit 05. Januar 2019

LOSILLA
vermisst seit 03. Januar 2019
zurück seit 11. Januar 2019

BALU
vermisst seit 03. Januar 2019
zurück seit 12. Januar 2019

PURZEL
vermisst seit 10. Januar 2019
zurück seit 14. Januar 2019

TOMMY
vermisst seit 11. Januar 2019
zurück seit 14. Januar 2019

COOKIE
vermisst seit 24. Januar 2019
zurück seit 25. Januar 2019

CAPPY
vermisst seit 25. Januar 2019
zurück seit 02. Februar 2019

TURBO
vermisst seit 20. Januar 2019
zurück seit 13. Februar 2019

LUZI
vermisst seit 03. März 2019
zurück seit 06. März 2019

TINKERBELL
vermisst seit 01. März 2019
zurück seit 10. März 2019

CREVETTE
vermisst seit 11. März 2019
zurück seit 20. März 2019

TAPSI
vermisst seit 19. März 2019
zurück seit 23. März 2019

FLOCKE
vermisst seit 23. März 2019
zurück seit 27. März 2019

RUFUS
vermisst seit 21. März 2019
zurück seit 30. März 2019

MIMI
vermisst seit 20. März 2019
zurück seit 13. April 2019

LILLY
vermisst seit 28. März 2019
zurück seit 14. April 2019

MAU
vermisst seit 15. April 2019
zurück seit 23. April 2019

TOMMY
vermisst seit 12. März 2019
zurück seit 27. April 2019

NOODELS
vermisst seit 26. April 2019
zurück seit 28. April 2019

SHORTY
vermisst seit 23. April 2019
zurück seit 01. Mai 2019

KARLI
vermisst seit 12. April 2019
zurück seit 05. Mai 2019

NINJA
vermisst seit 25. April 2019
zurück seit 11. Mai 2019

SHELLY
vermisst seit 21. April 2019
zurück seit 11. Mai 2019

WUSCHEL
vermisst seit 08. Mai 2019
zurück seit 12. Mai 2019

CURLY
vermisst seit 10. April 2019
zurück seit 17. Mai 2019

MIRKO
vermisst seit 09. Mai 2019
zurück seit 17. Mai 2019